Tepelné čerpadlo – vzduch voda

Tepelné čerpadlo vzduch – voda je najekonomickejšie riešenie

Tepelné čerpadlo vzduch – voda produkuje teplo z neobmedzeného, z ekologického hľadiska najvhodnejšieho a všade dostupného vzduchu. Tepelné čerpadlo vzduch voda pracuje naopak ako chladnička. V systéme tepelného čerpadla cirkuluje chladivo, ktoré do seba príjme teplo a následne sa odparí. Kompresor paru stlačí a ešte maximalizuje získanú teplotu. Výmenník ju odovzdá do kúrenia.

Čo sú obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľný zdroj energie je skupina nosičov energie, ktoré sú schopné obnovovať sa v ľudskom časovom meradle, to znamená, že nie sú vyčerpateľne, na rozdiel od neobnoviteľných zdrojov energie. Obnoviteľné zdroje energie zahŕňajú priame tepelné a fotoelektrické využitie slnečnej energie, biomasy, veternej energie, vodnej energie, energie z morských vĺn, geotermálnej energie a v kontexte Mesiaca prílivovú energiu. Geotermálnu energiu môžeme klasifikovať ako obnoviteľný zdroj energie na základe vzťahu so Slnkom.