O spoločnosti

Slnko svieti na našu Zem odnepamäti a je hriechom ho nevyužívať. Jeho energia je zadarmo a je jediná čistá. Hoci je základom života na našej planéte, ľudia ju vo väčšej miere začali využívať až nedávno. Technologický pokrok a zlacnenie komponentov dovolili čoraz väčšie nasadzovanie solárnych systémov, ktoré začali byť dostupné aj pre bežných občanov.

Vďaka tomu, že sa ľudia mali možnosť s nimi zoznamovať v čoraz väčšej miere, začalo postupne rásť odborné aj ekologické povedomie a vznikla kladná spätná väzba, ktorá nasmerovala spoločnosť pozitívnym smerom. Dnes už nikto nespochybňuje solárne, a vo všeobecnosti obnoviteľné zdroje energie, naopak, vývoj nabral také obrátky, ktorým sa niekedy majú problém prispôsobiť aj oficiálni predstavitelia spoločnosti.

ZELENÁ

DOMÁCNOSTIAM

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bude v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €.

zdroj - www.zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/

VŠETKY PRODUKTY

Čo sú obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľný zdroj energie je skupina nosičov energie, ktoré sú schopné obnovovať sa v ľudskom časovom meradle, to znamená, že nie sú vyčerpateľne, na rozdiel od neobnoviteľných zdrojov energie. Obnoviteľné zdroje energie zahŕňajú priame tepelné a fotoelektrické využitie slnečnej energie, biomasy, veternej energie, vodnej energie, energie z morských vĺn, geotermálnej energie a v kontexte Mesiaca prílivovú energiu. Geotermálnu energiu môžeme klasifikovať ako obnoviteľný zdroj energie na základe vzťahu so Slnkom.

Naše technologické riešenia Navrhneme Vám najideálnejšie a najekonomickejšie riešenie pre kombináciu výroby tepla a elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov.