Geotermické tepelné čerpadlo – zem voda

Tepelné čerpadlo zem voda je najstabilnejšie tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo zem voda je najstabilnejšie tepelné čerpadlo. Aj napriek treskúcej zime má 10 metrov pod povrchom pôda cca 10°C. Zem totiž dokáže skvele akumulovať teplo zo slnka.V rúrkach v zemi koluje zmes nemrznúcej látky spolu s vodou. Tá sa v pôde zohreje a vo vonkajšej jednotke tepelného čerpadla túto teplotu odovzdá vo výparníku chladivu. Chladivo má nízky bod varu, takže sa rýchlo zmení na plyn. Následne sú tieto pary v kompresore stlačené. Ich teplota sa týmto procesom maximálne zvýši. Získané teplo sa odovzdá vykurovaciemu systému v dome.

Čo sú obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľný zdroj energie je skupina nosičov energie, ktoré sú schopné obnovovať sa v ľudskom časovom meradle, to znamená, že nie sú vyčerpateľne, na rozdiel od neobnoviteľných zdrojov energie. Obnoviteľné zdroje energie zahŕňajú priame tepelné a fotoelektrické využitie slnečnej energie, biomasy, veternej energie, vodnej energie, energie z morských vĺn, geotermálnej energie a v kontexte Mesiaca prílivovú energiu. Geotermálnu energiu môžeme klasifikovať ako obnoviteľný zdroj energie na základe vzťahu so Slnkom.