FOTOVOLTAIKA Hybrid

HYBRID – SYSTÉM, KTORÝ PODĽA POTREBY PRACUJE AKO ON-GRID ALEBO OFF-GRID.

Hybridný systém dokáže pracovať v zapojení ON-GRID aj OFF-GRID. Ak verejná elektrická sieť funguje (nie je porucha, výpadok a pod.), systém pracuje ako ON-GRID, avšak prebytky energie z fotovoltických panelov nekončia vo verejnej elektrickej sieti, ale sú uskladnené v akumulátore. Akumulátor napája cez menič spotrebiče aj v čase, keď je slnečné žiarenie, resp. výkon fotovoltických panelov nízky alebo nulový (ráno, večer, v noci).

Ak na napájanie spotrebičov nestačia fotovoltické panely ani akumulátor, odoberá sa elektrina z verejnej el. siete. Pri výpadku verejnej siete sa elektrický rozvod domácnosti odopne od siete a prejde do režimu OFF-GRID. Takéto zapojenie je vhodné pre domácnosti pripojené na verejnú elektrickú sieť, ktoré chcú maximálne využiť inštalované fotovoltické panely a zároveň sa zabezpečiť pre prípady výpadkov siete.

Čo sú obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľný zdroj energie je skupina nosičov energie, ktoré sú schopné obnovovať sa v ľudskom časovom meradle, to znamená, že nie sú vyčerpateľne, na rozdiel od neobnoviteľných zdrojov energie. Obnoviteľné zdroje energie zahŕňajú priame tepelné a fotoelektrické využitie slnečnej energie, biomasy, veternej energie, vodnej energie, energie z morských vĺn, geotermálnej energie a v kontexte Mesiaca prílivovú energiu. Geotermálnu energiu môžeme klasifikovať ako obnoviteľný zdroj energie na základe vzťahu so Slnkom.