FOTOVOLTAIKA On-grid

ON-GRID – SYSTÉM PRIPOJENÝ NA VEREJNÚ ELEKTRICKÚ SIEŤ.

Toto je najčastejšie používaný a najlacnejší typ fotovoltickej elektrárne. Elektrický rozvod v domácnosti je trvalo pripojený na verejnú elektrickú sieť a zároveň aj na fotovoltickú elektráreň. Spotrebiče odoberajú elektrickú energiu z fotovoltickej elektrárne a v čase, keď je nedostatočný výkon elektrárne, aj z verejnej siete.

Prebytky energie z fotovoltických panelov v čase, keď je nízka spotreba domácnosti, končia vo verejnej sieti. Zvýšiť efektivitu využitia vyrobenej energie sa dá presmerovaním prebytkov do vhodných spotrebičov, ako je  napr. elektrický bojler, ktorý sa špeciálnym riadiacim systémom zapína len vtedy, keď je prebytok energie z fotovoltických panelov.Pri výpadku verejnej elektrickej siete sa musí z bezpečnostných dôvodov vypnúť aj fotovoltická elektráreň.

Čo sú obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľný zdroj energie je skupina nosičov energie, ktoré sú schopné obnovovať sa v ľudskom časovom meradle, to znamená, že nie sú vyčerpateľne, na rozdiel od neobnoviteľných zdrojov energie. Obnoviteľné zdroje energie zahŕňajú priame tepelné a fotoelektrické využitie slnečnej energie, biomasy, veternej energie, vodnej energie, energie z morských vĺn, geotermálnej energie a v kontexte Mesiaca prílivovú energiu. Geotermálnu energiu môžeme klasifikovať ako obnoviteľný zdroj energie na základe vzťahu so Slnkom.