FOTOVOLTAIKA Off-grid

OFF-GRID – OSTROVNÝ SYSTÉM.

Je systém, kde je elektrický rozvod v domácnosti trvalo oddelený od verejnej elektrickej siete. Elektrinu vyrába fotovoltická elektráreň, príp. aj iné elektrické generátory (hlavne v zime). V takomto prípade je potrebné uskladniť energiu získanú počas dňa z fotovoltických panelov, aby sme ju, mohli použiť vtedy, keď ju potrebujeme (hlavne večer a ráno). Na to slúži batéria a fotovoltická nabíjačka. Zdrojom elektrickej energie pre menič sú v takomto prípade nielen fotovoltické panely, ale aj batéria. Pri návrhu fotovoltickej elektrárne v zapojení OFF-GRID je veľmi dôležité poznať spotrebu domácnosti a rozloženie spotreby v priebehu dňa a roka (odberové špičky a odberové minimá). Podľa toho sa dimenzuje počet fotovoltických panelov, kapacita batérie, max. výkon meniča a iné parametre. Takéto zapojenie je vhodné hlavne pre domácnosti mimo dosahu verejnej elektrickej siete (chaty a pod.), príp. pre zákazníkov, ktorí požadujú úplnú nezávislosť od verejnej elektrickej siete. Tam kde nie je distribučná sieť , a napriek tomu je potrebná dodávka elektrickej energie, existuje riešenie , síce je to finančne náročné. Je to ostrovný systém. Už samotní pojem „OSTROV” prezradí spôsob fungovanie, teda je bez vonkajšieho siete a funguje autonómne. Hlavná výhoda je nezávislosť.  Je to ideálni systém pre rekreačné chaty ,dodávka elektrickej energii pre poľnohospodársku činnosť mimo obytných zón. Svoje nevýhody sú cenová náročnosť, a vie dodať len toľko energií koľko kapacitne technológia dovolí a momentálni osvit obmedzí. Na otázku , že koľko energií vie vyrobiť a dodať , odhadom sa na to nedá odpovedať. Preto treba všetko presne vypočítať a navrhnúť

Čo sú obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľný zdroj energie je skupina nosičov energie, ktoré sú schopné obnovovať sa v ľudskom časovom meradle, to znamená, že nie sú vyčerpateľne, na rozdiel od neobnoviteľných zdrojov energie. Obnoviteľné zdroje energie zahŕňajú priame tepelné a fotoelektrické využitie slnečnej energie, biomasy, veternej energie, vodnej energie, energie z morských vĺn, geotermálnej energie a v kontexte Mesiaca prílivovú energiu. Geotermálnu energiu môžeme klasifikovať ako obnoviteľný zdroj energie na základe vzťahu so Slnkom.