Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré je schopné odoberať energiu z vonkajšieho prostredia a odovzdávať ju do zásobníka ako použiteľné teplo pre vykurovanie a ohrev teplej vody.

Zoznam produktov